Om Minnesfonden

Kristoffer Rydbergs Minnesfond

Om Kristoffer Rydbergs Minnesfond

 

Fonden utgöres av de medel, som doneras och medel som överlämnas som gåva till minne av Kristoffer och som på detta sätt önskas bidra till fondens ändamål.

 

Som villkor för gåvan gäller att fondens medel användes till att hjälpa personer som befunnit sig i ett drogmissbruk och som är på väg ut i samhället igen. Personen ska ha genomgått behandling för sitt missbruk och ska ha visat en vilja att förändra sitt liv och beteende.

Minnesfonden ska använda sina tillgångar till att ge behövande ekonomisk hjälp till studier, körkort, bostad etc.

 

Medel insättes på Bankgiro; 578-2180

 

Medlen i fonden kommer att göras tillgängliga tidigast 2017. Informationen på denna sida kommer att uppdateras löpande och ansökningshandlingar kommer att läggas till sidan senare.

© 2015 Alla rättigheter tillhör Kristoffer Rydbergs Minnesfond